Edukacja muzealna

Projekt "Latające Muzeum" jest inicjatywą Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej. Ma na celu dotarcie do uczniów szkół wiejskich oraz miejskich z gmin Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie, Stronie Śląskie, Lądek Zdrój, którzy mają ograniczoną możliwość zwiedzenia Muzeum Filumenistycznego z powodu występowania różnych barier komunikacyjnych i finansowych. Ponadto jego celem jest pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży na temat historii zabytków ziemi kłodzkiej, filumenistyki oraz historii niecenia ognia, a także wzbudzanie wrażliwości na otaczającą nas sztukę. Celem dodatkowym staje się przyciągnięcie młodych ludzi do uczestnictwa w życiu muzealnym, a tym samym kształtowanie ich osobowości. Ponadto liczymy, że kontakt ze sztuką zachęci dzieci i młodzież do udziału w spotkaniach Klubu Miłośników Sztuki, działającego przy Muzeum Filumenistycznym, co przełożyć się może na poszerzenie, nieformalnie zrzeszonej przy muzeum, grupy młodzieży, która spotyka się na cotygodniowych zajęciach pozalekcyjnych. Cykl zajęć wpisuje się doskonale w projekt tworzenia świadomego społeczeństwa obywatelskiego. Ma zachęcać do aktywizacji młodzieży na polu kultury i sztuki oraz do poszerzania wiedzy z zakresu edukacji regionalnej. Projekt wspiera szkoły w budowaniu tożsamości i świadomości przynależności młodych ludzi do ich małych ojczyzn oraz doskonale wpisuje się w cykl programu z zakresu edukacji regionalnej, na który bardzo często brakuje czasu w szkolnym programie nauczania.

Oprócz zajęć prowadzonych w ramach "Latającego Muzeum", Muzeum Filumenistyczne przygotowało ofertę skierowaną do dzieci w wieku przedszkolnym, a także dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Ujęte w ofercie lekcje muzealne dotyczą zarówno tematyki związanej z filumenistyką, historią i sztuką regionu, jak również wybranych elementów związanych z teorią sztuki. Zajęcia mogą odbywać się w muzeum w oparciu o materiał ekspozycyjny i kolorowe slajdy oraz w terenie. Forma zajęć dostosowana jest do wieku uczniów. Mamy nadzieję, iż tematyka lekcji spełni Państwa oczekiwania i wpisze się w program zajęć z zakresu edukacji regionalnej, stając się jego doskonałym uzupełnieniem.
Tematy lekcji w ofercie Muzeum:
1. Krótka wyprawa w otchłań dawnych czasów, czyli historia Bystrzycy Kłodzkiej w pigułce.
2. Legendy ziemi kłodzkiej.
3. Spróbujmy zrozumieć malarstwo, czyli problemy treści i formy w malarstwie(lekcja w oparciu o slajdy w formie konwersatorium).
4. Czym właściwie jest sztuka (lekcja w oparciu o slajdy w formie konwersatorium).
5. Spacerem po Bystrzycy Kłodzkiej – czyli rzecz o zabytkach Bystrzycy (lekcja w formie spaceru po mieście).
6. Moje pierwsze spotkanie ze sztuką (lekcja dla najmłodszych dzieci prowadzona z rekwizytami).                                         7. Niewiarygodna historia dzwonu z Kaplicy św. Floriana (wiosną i jesienią zajęcia odbywają się na wzgórzu św. Floriana).                                                                                                                                                                              8. Historia sztuki ziemi kłodzkiej (szczegółowy zakres do uzgodnienia).

Polecamy również zajęcia warsztatowe poświęcone historii niecenia ognia.

 

Galeria zdjęć