Historia muzeum

 

Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej jest jedynym muzeum w Polsce oraz jednym z niewielu na świecie, w którym gromadzone są eksponaty dotyczące historii niecenia ognia. Bystrzycka kolekcja nie ogranicza się jedynie do popularnych wśród filumenistów etykiet i pudełek zapałczanych, a zajmuje się wszystkim, co dotyczy ognia w dziejach kultury materialnej, techniki i sztuki.
   Muzeum Filumenistyczne mieści się w dwóch budynkach wzniesionych w latach 1821-1823 w stylu klasycystycznym. Otwarcie instytucji nastąpiło 19 lipca 1964 r. z inicjatywy mieszkańców Bystrzycy Kłodzkiej, przedstawicieli fabryki zapałek oraz Koła Miłośników Bystrzycy, działającego przy Towarzystwie Rozwoju Ziem Zachodnich. Pierwszym kierownikiem placówki została Helena Getter (ur. w 1904 r. na Wileńszczyźnie, zm. w 1982 r. we Wrocławiu), znana na ziemi kłodzkiej działaczka społeczna, m.in. współzałożycielka Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej, inicjatorka utworzenia muzeum w Kłodzku, inicjatorka powstania i prezes Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego CPLiA. Bystrzycką placówką kierowała do października 1972 r.
   Muzeum Filumenistyczne, jego zbiory i rodzaj podejmowanych działań stanowią niezwykle odmienną i przyciągającą uwagę turystów atrakcję w skali regionu, kraju, a nawet świata. Ze względu na swoją specyfikę bystrzycka placówka od lat cieszy się niezmiennym powodzeniem wśród zwiedzających, zarówno dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych.