Muzeum poleciało do przedszkolaków!!!!

Mapa zajęć >>

Idea Latającego Muzeum narodziła się w Muzeum Filumenistycznym w Bystrzycy Kłodzkiej równo dziesięć lat temu. Historycy sztuki pracujący w placówce wpadli wtedy na pomysł, aby prowadzić zajęcia poza murami muzeum, docierając do okolicznych szkół podstawowych, położonych często w oddalonych znacząco od centrum powiatu niewielkich miastach i wsiach. Ideą przyświecającą projektowi było popularyzowanie wiedzy z zakresu historii, historii sztuki regionu oraz historii niecenia ognia. Dzięki mobilnej grupie edukatorów dzieci mogły, często po raz pierwszy w życiu, oglądać ciekawe, oryginalne eksponaty, które na co dzień wypełniały półki muzealnych magazynów.

Projekt spotkał się z wyjątkowym zainteresowaniem, dlatego też dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany był już kilkukrotnie. W bieżącym roku Muzeum Filumenistyczne także otrzymało wsparcie finansowe z Ministerstwa na przeprowadzenie cyklu zajęć, które przygotowane zostały dla grup przedszkolnych, uczących się zarówno w przedszkolach publicznych jak i prywatnych. Projekt nazwano Latające Muzeum. Misja Przedszkolak.

W momencie otrzymywania grantu nikt nie spodziewał się, jak zmieni się nasza rzeczywistość i jak trudne będzie docieranie do poszczególnych przedszkoli. Po konsultacji z przedstawicielami Ministerstwa zdecydowano się spróbować przeprowadzić projekt i edukatorzy ruszyli w teren.

Oczywiście ze względu na pandemię zajęcia prowadzone w aktualnym cyklu zostały w dużym stopniu zmodyfikowane. Przede wszystkim do przedszkoli nie udawały się grupy edukatorów, ale jedynie pojedynczy przedstawiciele muzeum. Zajęcia odbywały się z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa, a plan zajęć ustalano szczegółowo z dyrekcjami placówek drogą telefoniczną. Przeprowadzane zajęcia odbywały się głównie na salach gimnastycznych i w dużych pomieszczeniach, aby maksymalnie podnieść warunki bezpieczeństwa. Dzięki pięknej jesiennej pogodzie, możliwe było także prowadzenie zajęć w plenerze. Sytuacja zmusiła organizatorów do elastycznego podejścia do proponowanych przez przedstawicieli przedszkoli form zajęć. Pomimo szalejącej pandemii koronawirusa udało się przeprowadzić już zajęcia dla kilkuset dzieci. Muzeum „latało” po całej ziemi kłodzkiej, a przedszkola, które odwiedziło, oprócz materiałów edukacyjnych opracowanych specjalnie dla dzieci, otrzymały także prezenty dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów, gdzie zaprezentowane zostały różne metody niecenia ognia, począwszy od metod najprostszych a skończywszy na metodach współczesnych. Dzieci mogły także zapoznać się z pracą muzealnika i dowiedzieć wielu ciekawych szczegółów z pracy historyków , a także usłyszeć o wybranych wątkach z historii ziemi kłodzkiej. Pomimo, że sytuacja rozwoju pandemii nie napawa dzisiaj optymizmem, istnieje nadal możliwość zapisania się na zajęcia lub otrzymania pakietu materiałów edukacyjnych. W tym celu wystarczy skontaktować się z pracownikami Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej. „Latające Muzeum. Misja Przedszkolak”, latało skutecznie pomimo pandemii!

 

Napisał(a) Tomasz Nowicki dnia 04.12.2020

Wstecz